CATEGORIES

Contact us

  • ADD: 2905 Floor GuoLi Building ZhongHang Road FuTian District, ShenZhen , Guangdong, 518031, China
  • TEL: +86-755-8326-6865,+86-755-8252-8229, +86-755-8322-6667
  • FAX:
  • Skype: littyzhong
  • E-mail: litty@bison-technologies.com
  •              info@bison-technologies.com
  •              sales8@bison-technologies.com
Top footer
Contact usClose

Company: Bison Technologies

Contact: litty

Tel: +86-755-8326-6865,+86-755-8252-8229, +86-755-8322-6667

Phone: +86-755-8326-6865

E-mail: litty@bison-technologies.com ; info@bison-technologies.com; sales8@bison-technologies.com

Address: 2905 Floor GuoLi Building ZhongHang Road FuTian District, ShenZhen , Guangdong, 518031, China